preskoči na sadržaj

Industrijsko-obrtnička škola Slatina

Login

Dokumenti
Priloženi dokumenti:
Godisnji plan i program za 2020.2021..doc
Skolski kurikulum za 2020.2021..doc
2019-20 Godisnji plan i program IOS Slatina.pdf
ODLUKA O PRODULJENJU NASTAVNE GODINE I ODSTUPANJU OD ROKOVA.pdf
2019-20 Skolski kurikulum IOS Slatina.pdf
Godisnji plan i program IOS Slatina za sk god 2018.2019 MZO.pdf
Skolski kurikulum IOS Slatina za sk god 2018.2019 MZO.pdf
Godisnji plan i program IOS Slatina 2017-2018-1.pdf
Skolski kurikulum IOS Slatina za sk god 2017-2018.pdf
Godisnji plan i program IOS Slatina 2016-17-1.doc
Skolski kurikulum IOS Slatina za sk god 2016-2017.doc
Godisnji plan i program IOS Slatina 2015-16.doc
Skolski kurikulum IOS Slatina za sk god 2015-16.doc
Godisnji plan i program IOS Slatina 2014 2015.doc
Skolski kurikulum IOS Slatina za sk.god. 2014-15.doc
Godisnji plan i program IOS Slatina sk. god. 2013.2014.doc
Skolski kurikulum IOS Slatina za sk.god. 2013.2014.doc
Plan nabave za 2012..xls
Izvjesce o realizaciji godisnjeg plana i programa rada skole za sk.god. 2012.2013.doc
Izjava o nepostojanju sukoba interesa.doc
POSLOVNIK O RADU SKOLSKIH VIJECA.doc
PRAVILNIK O RADU VIJECA RODITELJA.doc
PRAVILNIK o promicanju spoznaje o stetnosti duhanskih proizvoda.doc
Pravilnik o radu knjiznice.doc
Elementi i kriteriji 2012 13.pdf
Kalendar rada 2012 2013[1].pdf
Katalog informacija. IOS Slatina doc.doc
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija IOS Slatina. doc.doc
Zahtjev za pristup informacijama IOS Slatina.doc
Godisnji izvjestaj za 2011-2012.doc
Godisnji plan i program IOS 28.9.2012..doc
Skolski kurikulum IOS 15.9.2012.doc
Pravilnik izradbi i obrani zavrsnog rada.pdf
pravilnik o pomocnickom ispitu.pdf
STATUT INDUSTR.-OBRT. SKOLE SLATINA 2009..doc
IZMJENE I DOPUNE STATUTA 1. .doc
IZMJENE I DOPUNE STATUTA 2..doc
IZMJENE I DOPUNE STATUTA 3..docx
Procisceni tekst Stauta IOS Slatina.doc
Izmjene i dopune Plana nabave 2012 IOS .xls
IZMJENE I DOPUNE STATUTA 4..doc
Procedura zaprimanja racuna.xls
Plan nabave za 2013. godinu.xls
Procedura stvaranja obveza - javna nabava.xls
Procedura stvaranja obveza za koju nije potrebna javna nabava .xls
Izmjene i dopune Statuta 5.doc
PRAVILNIK O RADU 2011doc.doc
1. Izmjene Plana nabave za 2013. godinu.xls
Plan nabave za 2014. godinu.xls
Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti.doc
PRAVILNIK O RADU 2014. IOS.doc
Izmjene Plana nabave za 2014. godinu.xls
Plan nabave za 2015. godinu.xls
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu 1.xls
Plan nabave za 2016. godinu 1.xls
Izmjene i dopune Statuta 6 - 28.1.2016.doc
Pravilnik o kucnom redu 2016..doc
Eticki kodeks 2016..doc
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu 1.xls
Plan nabave za 2017. godinu 1.xls
Europski razvojni plan.doc
PRAVILNIK O RADU 2016. IOS.doc
Godisnje financijsko izvjesce za 2016. godinu.docx
Pravilnik o Jednostavnoj nabavi 2017..doc
Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu osobnih podataka.pdf
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu 1.xls
Financijski plan za 2018..xlsx
Financijski plan 2018. - 2019. - 2020..xls
Plan nabave za 2018. godinu 1.xls
Financijsko izvjesce za 2017. godinu 10-067-503-44055-FI.xls
Biljeske uz Financijsko izvjesce za 2017. godinu 10-067-503-44055-BI.docx
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu 1.xls
Financijski plan 2019..xlsx
Financijski plan 2019.-2020.-2021..xls
Plan nabave za 2019. godinu. - 1-1.xls
Registar ugovora - 2018..xlsx
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - ravnatelj doc.pdf
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi.pdf
Pravilnik o provo enju postupka jednostavne nabave 2018..doc
Biljeske uz Financijsko izvjesce za 2018. godinu 10-067-503 - 44055 - BI.docx
Financijsko izvjesce za 2018. godinu 10-067-503 - 44055 - FI.xls
1 Statut Industrijsko-obrtnicke skole Slatina 18.2.2019. .pdf
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja u Industrijsko-obrtnickoj skoli Slatina.doc
Registar ugovora - 2019..xlsx
Procedura o izdavanju i obracunu putnih naloga.pdf
Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti.docx
Pravilnik o videonadzoru 2019.docx
Rebalans Financijskog plana 2019..xlsx
I. Izmjene Plana nabave za 2019. godinu.xls
Financijski plan 2020..xlsx
Financijski plan i projekcije 2020 2021 2022god.xls
Plan nabave za 2020. godinu.xls
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi 2020.docx
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - ravnatelj 2020.doc.docx
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RACUNA 2020.docx
Registar ugovora - 2020..xlsx
Financijsko-izvjesce za 2019. godinu 10-067-503 - 44055 - FI.xls
Biljeske uz financijsko izvjesce za 2019. godinu 10-067-503 - 44055 - BI.docx
Polugodisnje financijsko izvjesce za 2020. godinu 10-067-503 - 44055 - FI.xls
Biljeske uz polugodisnje financijsko izvjesce za 2020. godinu 10-067-503 - 44055 - BI.docx
I. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu.xls
Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023..xls
Financijski plan - decentralizirana sredstva - za 2021. i projekcije za 2022. i 2023..xlsx
Plan nabave za 2021..docx
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - ravnatelj 2021.docx
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi 2021.docx
I. Izmjene i dopune Godisnjeg plana i programa 2020.2021..docx
I. Izmjene i dopune Statuta IOS Slatina.docx
Registar ugovora - 2020. 4.2.2021..xlsx
Financijsko izvjesce za 2020. godinu 10-067-503 - 44055 - FI.xls
Biljeske uz financijsko izvjesce za 2020. godinu 10-067-503 - 44055 - BI.docx
Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom 2021 IOS Slatina.docx
Registar ugovora - 2021..xlsx
Polugodisnje financijsko izvjesce za 2021. godinu 10-067-503-44055-FI.xls
Biljeske uz polugodisnje financijsko izvjesce za 2021. godinu 10-067-503-44055-BI.docx

preskoči na navigaciju